Informácia o prevádzke na prelome rokov 2016 a 2017

15.12.2016 (štvrtok)              posledný deň prijímania objednávok s expedíciou v roku 2016

19.12.2016 (pondelok)          posledný deň expedície tovaru v roku 2016

21.12.2016 - 05.01.2017       inventúry a príprava systému na rok 2017

09.01.2017 (pondelok)          prvý deň expedície tovaru v roku 2017

V prípade požiadavky cien a množstevných zliav volajte +421 434 220 057 | Email: lorika@lorika.sk