Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Ako si vybrať vhodný dávkovací systém

Riadenie nákladov spočíva vo voľbe systému, nie v znižovaní kvality (ceny). Logickou snahou zodpovedných pracovníkov (napr. nákupcov) je voľba vyhovujúceho systému "dávkovač – náplň" za prijateľnú obstarávaciu cenu a primerané prevádzkové náklady s očakávaným efektom (dostatočná účinnosť, prijateľná spotreba, dostupnosť, nenáročný servis, spoľahlivosť, životnosť, atď.). Každá pridaná hodnota má svoju cenu a preto sa nedá očakávať, že najlacnejší systém bude vždy spĺňať očakávaný efekt. Na druhej strane najdrahší systém býva často predimenzovaný komfortom, ktorý nie je plne využívaný.

Čo vlastne hľadám?

Pred tým ako sa budeme rozhodovať pre konkrétnu voľbu systému (či papierové uteráky v kotúči alebo skladané, v akej kvalite, s akými vlastnosťami), odpovedzme si na otázky:

             V akom prostredí budú uteráky používané? Respektíve pre koho sú určené?

            „Výrobná hala s veľkým počtom pracovníkov vo viaczmennej prevádzke vs. pracovisko s menším počtom pracovníkov“

            „Pracovisko so zvýšenými nárokmi na hygienu (zdravotníctvo, farmaceutický priemyselpotravinárstvo...) vs. pracovisko s             vysokou mierou ušpinenia (strojárstvo, lakovne, zlievarne, atď.)“

            „Administratívna budova (úrady, kancelárie, ...) vs. verejné budovy (nákupné centrá, stanice, letiská, čerpacie stanice, športové             zariadenia, kultúrne zariadenia, hotely, reštaurácie ...)“

Zamyslime sa nad frekvenciou návštevnosti sociálneho zariadenia, nad cieľovou skupinou návštevníkov, nad očakávanými vlastnosťami zásobníkov a uterákov.

Aké je riziko vandalizmu, odcudzenia, plytvania? Čo očakáva návštevník toalety? Komfort, účel alebo je mu to jedno? Je rozhodujúci dojem návštevníka toalety (hosť reštaurácie, hotela, klient/zákazník, obchodný partner,...)?

Až keď máme jasne definované potreby a priority, pristúpime k výberu niekoľkých vhodných systémov, ktoré by pripadli do úvahy. Potenciálni dodávatelia Vám predstavia svoje produkty so svojimi výhodami.  Pozor – skryté nevýhody musíte odhaliť sami!

A čo teraz? Ako nenaletieť?  Veriť či neveriť prezentácii systému? Verte svojmu vlastnému úsudku z vlastnej skúsenosti. 

Dobré rozhodovanie je slobodné rozhodovanie.

Teraz sme postavení pred konečné rozhodnutie a až v tejto fáze zvažujeme obstarávacie a prevádzkové náklady.

Aj napriek všetkej opatrnosť a precíznosť pri výbere systému sa stáva, že nespĺňa to čo sa očakávalo. Preto Vám odporúčame výber takého systému, ktorý Vás nenúti používať iba jeden konkrétny výrobok - uterák od jedného dodávateľa. Zvoľte systém, do ktorého môžete používať širokú škálu uterákov s rôznymi vlastnosťami, od rôznych dodávateľov. Pri náprave voľby vhodného uteráka nemusíte investovať do nových zásobníkov. 

Ďalšia možnosť je testovacia prevádzka na pár mesiacov s možnosťou okamžitého ukončenia. Neviažte sa hneď na 2 a viac rokov. Ak sa zistí, že skutočné mesačné náklady sú neúmerne vyššie ako prezentované, máte stále možnosť zmeniť dodávateľa.
späť na zoznam