Skladané papierové uteráky na ruky vs uteráky v kotúči vs textilné uteráky - LORIKA Slovakia s.r.o.

        Spoľahlivé produkty a servis
               pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Skladané papierové uteráky na ruky vs uteráky v kotúči vs textilné uteráky

V tomto článku porovnáme jednotlivé systémy uterákov na ruky. Na začiatok vysvetlenie pojmov: 


Uteráky sa používajú na utieranie rúk.

Utierky, nazývané tiež handry a pod., slúžia na utieranie povrchov.

V tomto článku budeme preto používať názov uteráky.


Na trhu sú 4 systémy:

Skladané uteráky

najpoužívanejšie, ale treba si dať pozor na rozmery zásobníkov. Nie všetky uteráky sú vhodné do každého zásobníka. Nemusia sa zmestiť alebo naopak môžu zbytočne vypadávať cez veľký spodný otvor.


Existujú rôzne sklady uterákov - C, Z, V, W, S, interfold...V podstate sú len rozdiely medzi C a ostatnými. Pri C sklade pap. uteráky nevyčnievajú zo zásobníka a je potrebné ich nahmatať  a vytiahnuť. Všetky ostatné vyčnievajú zospodu a tým sa jednoduchšie vyťahujú. Ďalšou nevýhodou skladu C je, že po vytiahnutí uterák zostane zložený, teda je potrebné najprv ho rozložiť a potom utrieť ruky, aby ste využili celú jeho plochu. Inak je to mrhanie nákladov.

Výhodou skladaných uterákov je, že sa dajú priebežne dopĺňať.


Papierové uteráky v kotúči / Autocut systémy/

Na trhu sú kotúče s návinom od 88 do 304 m. Preto treba porovnať prepočítanú cenu v €/bm. Niektoré systémy umožňujú priebežné dopĺňanie, čo zabezpečuje, že nedôjde k úplnému vyčerpaniu zásoby uterákov.


Vzhľadom k tomu, že uteráky nie sú perforované a útržky sa odsekávajú až pri dávkovaní, uteráky nevypadávajú, dávkujú sa po jednom čo spôsobuje nižšiu spotrebu a nižšie náklady.


Je to systém, ktorý je síce najdrahší čo sa týka ceny za útržok, ale spotreba týchto uterákov je cca 3:1 voči skladaným a tým sa stáva konkurencieschopným pri počítaní nákladov.


Určitou nevýhodou je, že väčšina výrobcov sa snaží chrániť a do ich zásobníka pasuje len kotúč od tohto výrobcu. V poslednom čase sa ale objavujú rôzne náhrady.


Kotúče so stredovým odberom / center pull systémy, vyťahovanie zospodu, s vnútorným odvíjaním a pod./

Veľmi častý systém. Existujú 2 druhy zásobníkov – jeden umožňuje vyťahovanie uterákov po jednom a druhý, starší centrálny odvin, kde musíte odtrhnúť útržok po vytiahnutí požadovanej dĺžky.


Toto je jeho nevýhoda a často sa stáva, že používatelia vyťahujú veľmi dlhé útržky a tým sa systém predražuje. Spoločnou nevýhodou je, že po vytiahnutí útržka je tento skrútený a musíte ho manuálne rozložiť, aby ste pri utieraní využili jeho celú plochu.


Nedá sa priebežne dopĺňať a je potrebné neustále sledovať kedy je zásobník prázdny. Výhodou je nízka cena, ktorá sa prejaví na nízkych nákladoch iba v systéme, kde sa uteráky dávkujú po jednom.Textilné uteráky v kotúči.

Hygiena mokrých použitých textilných uterákov je prinajmenšom diskutabilná. Po utretí sa mokrá časť uteráka navinie späť do vnútra zásobníka a tam sa spúšťa proces mnohokrát končiaci plesňami... Nie nadarmo sú takéto systémy v zdravotníckych zariadeniach alebo potravinárstve, teda v oblastiach so zvýšenou požiadavkou na hygienu, zakázané. Tam sa požadujú len systémy s jednorazovými papierovými uterákmi. Ďalšou nevýhodou je nutnosť prania vo fosfátoch, čo veľmi zaťažuje životné prostredie /omnoho viac ako použitie papierových uterákov/.


Výhodou je, že nemáte odpad a papierové uteráky sa vám neváľajú po zemi. Ich návin sa pohybuje okolo 30 m, čo predstavuje cca 60 utretí /v porovnaní s inými systémami je to omnoho menej, čo si vyžaduje častú výmenu textilného kotúča/.


Náklady na tento systém patria medzi najvyššie. Nedajte sa pomýliť nízkou cenou za kotúč. Je tam málo utretí, potreba častej výmeny a väčšinou ste viazaní nevýhodnou zmluvou.


Materiály z ktorých sú vyrobené papierové uteráky.

Celulóza/buničina vs. recyklát

Ako pri každom papierovom produkte aj tu je potrebné dať si pozor na kvalitu papiera. Na trhu sú recyklované, zmiešané a čisto buničinové papiere.


Uteráky vyrobené z recyklovaného papiera sú zo starých novín a pod. Pri tejto výrobe sa musí použiť o 50% viac surovín ako sa z nich vyrobí nového papiera. Zvyšok sa musí likvidovať, čo je veľmi environmentálne zaťažujúce. Navyše, keď potrebujete biely papier, je nutné ho bieliť, čo znova zvyšuje záťaž pre životné prostredie. Sú síce najlacnejšie, ale pri ich výrobe sa používa rôzna chémia a pri styku s vodou môžu zapáchať a rozpadať sa. Jednou z alternatív sú produkty vyrobené zo zmesi recyklátu a buničiny.


Výroba papiera z recyklátu /papierového odpadu/ je preto výhodná napr. pri výrobe kartónov  a pod., kde nie je kladený dôraz na bielu farbu a produkty neprichádzajú do styku s pokožkou.


Uteráky z buničiny sú vyrobené z celulózy /drevnej hmoty/. Na prvý pohľad sa zdá že je to menej ekologický spôsob, ale videl som viaceré papierenské výroby v Európe a môžem povedať, že tu sa oproti výrobe z recyklátu využije takmer celá surovina.


V neposlednej rade firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou papiera z buničiny, investujú nemálo prostriedkov na výsadbu nových stromčekov a nakupujú drevnú hmotu len od certifikovaných dodávateľov.


Na záver ešte pár poznámok.

Pri porovnávaní papierových výrobkov si dajte pozor na:

návin v bm - ak vám potenciálny dodávateľ nechce povedať koľko m je v kotúči, alebo koľko útržkov je v kartóne, nekupujte od neho

počet vrstiev - niekedy je 1 vrstva viac ako tri...

- váhu - vyššia v váha g/m2 neznamená lepší uterák – skúste si utrieť ruky kancelárskym papierom...


späť na zoznam