Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Na čo si treba dať pozor pri uzatváraní zmluvy

Hovorí sa, že dobrý obchodník predá chladničku aj eskimákovi. Podľa mňa to nie je pravda. Obchodník by mal predať zákazníkovi len to, čo ten potrebuje a využije. Veď len dlhodobý obojstranne výhodný obchod má zmysel.

Preto by obchodník nemal zamlčovať isté parametre alebo údaje, ktoré zákazník odhalí až neskôr a nahnevá sa. Obchodník by mal podrobne vysvetliť všetky podrobnosti a nespoliehať sa, že zákazník podpíše objednávku alebo zmluvu a nevšimne si, že je niekde kľučka – slučka, do ktorej sa potom zamotá a nebude vedieť ako z nej von.

Často sa stretávam s rôznymi jednostranne výhodnými zmluvami, ktoré obchodník zákazníkovi podrobne nevysvetlí a ten je nútený pod hrozbou vysokých sankcií v napĺňaní zmluvy pokračovať.

Na čo by ste si ako zákazník mali dať pozor:

    -    Zistite si, či je súčasťou ceny aj montáž, dodanie tovaru a pod. Čo všetko zahŕňa cena a nebude dodatočne dofakturované.

    -    Často vás obchodník nachytá tým, že dostanete niečo zadarmo. Neverte tomu, nič v tomto vesmíre nie je zadarmo. Určite má všetko dobre spočítané a vy to preplatíte viac ako keby ste si to hneď kúpili. Ak vám dodávateľ niečo dá „zadarmo“ a namontuje (napr. dávkovače na spotrebný materiál), zistite si či po skončení zmluvy vám to ostane, alebo si to dodávateľ odmontuje a zoberie späť.

    -    Ak podpíšete dlhodobú zmluvu, nechajte si na začiatku vzorky/etalóny dohodnutých produktov. Často sa stáva, že po čase začne kvalita tovarov klesať. Budete si môcť porovnať aktuálne dodaný tovar s tým, čo bolo dohodnuté na začiatku.

    -    Pri dlhodobých zmluvách si nechajte vysvetliť ako bude vyzerať faktúra a podrobne rozpísaný tovar/služba. Často sú zámerne zovšeobecňované dáta na faktúre a pri dodaní služby/tovaru nie je možné odkontrolovať presne položku po položke.

    -    Nechajte si na začiatku prepočítať cenu každého produktu na jednotku, napr. €/L, €/m, €/ks a pod. Nech Vám dodávateľ zadefinuje presnébalenia každej položky (nestačí len kartón, kotúč..., ale koľko ks je v kartóne, koľko metrov je na kotúči a pod.).

    -    Keď máte v zmluve definované, že dopĺňanie zásobníkov spotrebným tovarom dodávateľom je v cene, najprv si dovezený tovar  skontrolujte, spočítajte a potom sa môže začať s jeho dopĺňaním na jednotlivé miesta. Inak je to nekontrolovateľné.

    -    Pozor na zmluvy, kde je definovaný pravidelný servis – dodávka, napr. každý druhý pondelok. Stane sa, že sa vám tovar minie  skôr. Buď budete do ďalšej dodávky bez neho, alebo si ho objednáte mimo rozvozových termínov a neskutočne sa predraží. Naopak, ak   sa zaviažete na pravidelný odber tovaru a nemíňate ho, máte smolu. Dodávateľ vám ho stále dodáva, vy platíte a tovar sa vám hromadí v   sklade.

    -    Ak je zmluva na dobu určitú, napr. na 3 roky, býva často v nej definované, že ak zákazník túto zmluvu nevypovie min. 3, resp. 6  mesiacov pred jej riadnym ukončením, táto platí ďalší rok. Obchodník sa spolieha, že za 3 roky sa na to zabudne alebo sa vo firme   vymenia ľudia a jeho zmluva sa bude neustále automaticky predlžovať. Každý, aj malý dodatok predlžuje platnosť celej zmluvy!

    -    Podľa jedného právneho výkladu, aj keď zmluvu nepodpíše štatutár, ale začne sa podľa nej obchodovať a vy za dodanú  službu/tovar zaplatíte, potvrdzujete jej platnosť. Právne je táto zmluva v poriadku a musíte podľa nej pokračovať.

    -   Pozor na zmluvné pokuty – veľmi často sa uplatňujú, špeciálne vtedy, ak sa rozhodnete ukončiť zmluvu. Veľa zákazníkov to potom  rieši tak, že zatne zuby, sklopí uši a berie ďalej za nevýhodných podmienok. Potom keď sa zistí, že zmluva je nevýhodná, ten kto ju  podpísal zatĺka a snaží sa jej nevýhodnosť zatajiť, len aby sa na neho neukazovalo, že nekonal správne v mene firmy.

    -    V konečnom dôsledku platí, dôveruj ale preveruj a tak odporúčam raz za čas, nech pri preberaní tovaru je aj iná kontrolná osoba. Často sa vytvorí „blízky“ vzťah medzi tým človekom čo priniesol tovar a tým  kto ho preberá. Dobre je preveriť si, či to čo je na papieri aj fyzicky skutočne  prišlo.

    -    Zmluva by mala byť jednoduchá a krátka, aby bola zrozumiteľná. Pozor  však na všeobecné obchodné podmienky (VOP), ktoré môžu mať aj niekoľko desiatok strán. Zmluva síce bude krátka, ale nikto nebude čítať VOP, na ktoré sa zmluva odvoláva a práve tu môžu byť  najväčšie háčiky. Zmluva je nadradená Obchodnému zákonníku, preto je dôležité čo sa dohodne v zmluve. Zmluva musí byť vyvážená a obojstranne výhodná, čo sa vám nepáči, zmeňte a upravte na začiatku.

Stále platí, opatrnosti nikdy nie je dosť. Veď ide o vaše peniaze a vy sa môžete slobodne rozhodnúť. Nenechajte sa nachytať a pýtajte sa na všetko. Ak sa Vám niečo nezdá, nechoďte do toho. Buď sú podmienky jasné a obojstranne výhodné, alebo zmluvu nepodpisujte.
späť na zoznam