Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Trošku viac o umývaní rúk

Nedávno vyšla VYHLÁŠKA MZ SR z 28. júla 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 553/2007 Z. z.. Sú tam zaujímavé informácie o hygiene rúk, ktoré by mal poznať každý. Celá vyhláška je síce určená pre zdravotníkov, ale vybrali sme to najzaujímavejšie pre bežného občana.

Každodenné umývanie rúk

Cieľom umývania rúk je mechanické odstránenie viditeľného znečistenia rúk, organických a anorganických nečistôt. Ruky si treba umývať po príchode domov, na pracovisko alebo ak je znečistenie rúk viditeľné. Umývanie je súčasťou osobnej hygieny pred jedlom, po použití toalety alebo po možnej kontaminácia rúk mikroorganizmami.

Na umývanie používame umývaciu emulziu (penu alebo mydlo) s pH neutrálnym k pokožke (pozn.: Pozor na príliš lacné mydlá, ktoré nemajú pH neutrálne, sú zahustené soľou a ruky vám dobre neumyjú, iba zbytočne vysušia.) Na penu/mydlo použijeme dávkovač alebo uzatvorenú nádobu s dávkovacou pumpou. Po umytí použijeme na utretie jednorazové papierové uteráky uložené v uzatvorenom zásobníku.

Odporučený postup

- navlhčiť ruky vlažnou vodou 

- aplikovať penu/mydlo do dlane, rozotrieť na celé ruky

- malým množstvom vody napeniť

- ruky dôkladne poumývať

- opláchnuť pod tečúcou vodou, aby na nich nezostali zvyšky peny/mydla

- utrieť dosucha jednorazovými papierovými uterákmi (pozn.: Žiadne textilné uteráky ani sušiče!)

- utierkou uzavrieť vodovodnú batériu (pozn.: aj otvoriť a zatvoriť dvere)

Dávkovače alebo nádoby s dávkovacou pumpou umiestňujeme na stene pri vodovodnej batérii alebo na umývadle. Po úplnom spotrebovaní umývacieho prípravku treba dávkovač, nádobu a dávkovací mechanizmus vyčistiť a vydezinfikovať dezinfekčným prípravkom v súlade s odporúčaním výrobcu. (pozn. Na toto sa často zabúda, dávkovač a pumpa sú zdrojom znečistenia! Odporúčame dezinfikovať dávkovač alebo používať mydlo/penu v uzavretých kartušiach, ktorých súčasťou je jednorazová pumpa. Takto sa pri každej novej náplni peny/mydla použije čistá pumpa. Práve tá je zdrojom možnej nákazy.

Všeobecné zásady starostlivosti o pokožku rúk

- pravidelne upravovať nechty a ich okolie

- pravidelne používať ošetrujúce prípravky – krémy

- predchádzať znečisteniu rúk

- umývať ruky pravidelne ako je popísané na začiatku

- na umývanie rúk používať vlažnú vodu

- nepoužívať kefky a mydlá/peny s obsahom účinnej dezinfekčnej látky

- zabrániť priamemu kontaktu pokožky rúk so škodlivými látkami, čistiacimi a dezinfekčnými prípravkami určenými na dekontamináciu nástrojov a povrchov

 


späť na zoznam