Trošku viac o umývaní rúk - LORIKA Slovakia s.r.o.

        Spoľahlivé produkty a servis
               pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Trošku viac o umývaní rúk

Nedávno vyšla VYHLÁŠKA MZ SR z 28. júla 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 553/2007 Z. z.. Sú tam zaujímavé informácie o hygiene rúk, ktoré by mal poznať každý. Celá vyhláška je síce určená pre zdravotníkov, ale vybrali sme to najzaujímavejšie pre bežného občana.

 

ZáložkaKaždodenné umývanie rúk

Cieľom umývania rúk je mechanické odstránenie viditeľného znečistenia rúk, organických a anorganických nečistôt. Ruky si treba umývať po príchode domov, na pracovisko alebo ak je znečistenie rúk viditeľné. Umývanie je súčasťou osobnej hygieny pred jedlom, po použití toalety alebo po možnej kontaminácia rúk mikroorganizmami.

 

Na umývanie používame umývaciu emulziu (penu alebo mydlo) s pH neutrálnym k pokožke (pozn.: Pozor na príliš lacné mydlá, ktoré nemajú pH neutrálne, sú zahustené soľou a ruky vám dobre neumyjú, iba zbytočne vysušia.) Na penu/mydlo použijeme dávkovač alebo uzatvorenú nádobu s dávkovacou pumpou. Po umytí použijeme na utretie jednorazové papierové uteráky uložené v uzatvorenom zásobníku.


   

Odporučený postup


- navlhčiť ruky vlažnou vodou 

- aplikovať penu/mydlo do dlane, rozotrieť na celé ruky

- malým množstvom vody napeniť

- ruky dôkladne poumývať

- opláchnuť pod tečúcou vodou, aby na nich nezostali zvyšky peny/mydla

- utrieť dosucha jednorazovými papierovými uterákmi (pozn.: Žiadne textilné uteráky ani sušiče!)

- utierkou uzavrieť vodovodnú batériu (pozn.: aj otvoriť a zatvoriť dvere)


Dávkovače alebo nádoby s dávkovacou pumpou umiestňujeme na stene pri vodovodnej batérii alebo na umývadle. Po úplnom spotrebovaní umývacieho prípravku treba dávkovač, nádobu a dávkovací mechanizmus vyčistiť a vydezinfikovať dezinfekčným prípravkom v súlade s odporúčaním výrobcu. (pozn. Na toto sa často zabúda, dávkovač a pumpa sú zdrojom znečistenia! Odporúčame dezinfikovať dávkovač alebo používať mydlo/penu v uzavretých kartušiach, ktorých súčasťou je jednorazová pumpa. Takto sa pri každej novej náplni peny/mydla použije čistá pumpa. Práve tá je zdrojom možnej nákazy.


Hygienická dezinfekcia rúk

Súčasťou hygieny rúk je aj dezinfekcia, ktorej cieľom je rýchla redukcia prechodnej mikroflóry kože rúk ako prevencia prenosu mikroorganizmov. Dezinfikovať ruky treba vždy pred a po každom kontakte s chorým človekom, vrátane podania ruky a pomáhania v pohybe ( pozn. alebo návštevy lekára).

Na dezinfekciu použijeme tekutý alkoholový dezinfekčný prípravok, ktorého expozičný čas je 30 sekúnd (dezinfekcia je úplná po 30 sekundách aplikácie) a je umiestnený v dávkovači, v uzatvorenej nádobe s dávkovacou pumpou alebo v nádobke vreckového balenia.

Odporúča sa, aby alkoholový dezinfekčný prípravok na báze etanolu obsahoval najmenej 80 % alkoholu a na báze propanolu 75 %.


Odporučený postup

- alkoholový dezinfekčný prípravok naneste do suchej dlane v množstve dostatočnom na pokrytie rúk, minimálne 3 ml

- dôkladne rozotrite a navlhčite všetky miesta na rukách, zvýšenú pozornosť venujte najmä končekom prstov

- ruky udržiavajte vlhké vtieraním po celý expozičný čas 30 sekúnd

- ruky neoplachujte, neutierajte, nechajte voľne vyschnúť


Pre čistenie a dezinfekciu dávkovačov platí to isté ako je popísané vyššie pri dávkovačoch umývacích prípravkov.


Ošetrovanie pokožky rúk krémom

Zabraňuje stratám vody z pokožky rúk a pomáha udržiavať pokožku jemnú, pružnú a neporušenú, aby bola zachovaná jej prirodzená ochranná bariéra proti vplyvom prostredia. Ošetrenie rúk krémom sa robí opakovane v priebehu dňa podľa stavu pokožky. Použite ošetrujúci prípravok (krém) určený na starostlivosť o pokožku rúk kompatibilný s prípravkami určenými na umývanie a dezinfekciu rúk deklarovaný výrobcom.


Odporučený postup

- naneste malé množstvo prípravku na chrbát ruky

- rovnomerne rozotrite po chrbtoch oboch rúk, vtierajte medzi prsty, do okolia nechtov a zvyšok do dlaní.


Všeobecné zásady starostlivosti o pokožku rúk

- pravidelne upravovať nechty a ich okolie

- pravidelne používať ošetrujúce prípravky – krémy

- predchádzať znečisteniu rúk

- umývať ruky pravidelne ako je popísané na začiatku

- na umývanie rúk používať vlažnú vodu

- nepoužívať kefky a mydlá/peny s obsahom účinnej dezinfekčnej látky

- zabrániť priamemu kontaktu pokožky rúk so škodlivými látkami, čistiacimi a dezinfekčnými prípravkami určenými na dekontamináciu nástrojov a povrchov

späť na zoznam