Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Celulóza alebo recyklát?

Sú ekologickejšie papierové produkty vyrobené z celulózy alebo recyklátu?

 

Na čo je lepšie použiť papier z recyklátu?

S cieľom ušetriť peniaze mnohí nakúpia lacné papierové uteráky vyrobené z recyklátu. Potom, keď idete napr. do nákupného centra a potrebujete si utrieť ruky v hygienickom zariadení, rozčuľujú vás rozpadajúce sa a zapáchajúce uteráky (ak tam vôbec nejaké sú). Nie sme proti recyklácii, práve naopak. Podporujeme a sami triedime odpad, ale na niektoré produkty je výhodnejší buničinový papier ako recyklovaný.

 

Tak ako to je? Je výroba papiera z buničiny horšia ako z recyklátu?

Pre porovnanie - zo 100 kg celulózy sa vyrobí 96 kg papiera a zo 100 kg recyklátu sa vyrobí len 65 kg papiera.

Zvyšok je odpad, ktorý sa musí náročne likvidovať, čo je veľmi environmentálne zaťažujúce. Navyše, keď potrebujete biely papier, je nutné ho bieliť, čo znova zvyšuje záťaž pre životné prostredie. Ešte stále sa stretávame s nebezpečným bielením použitím chlóru. Aby ste dosiahli relatívnu pevnosť takéhoto papiera, je nutné pridávať pojivá.

 

Takéto uteráky sú síce najlacnejšie, ale pri ich výrobe sa používa rôzna chémia a pri styku s vodou môžu zapáchať a rozpadať sa. Jednou z alternatív sú produkty vyrobené o zmesi recyklátu a buničiny.

 

Výroba papiera z recyklátu /papierového odpadu/ je preto výhodná napr. na výrobu kartónov, dutiniek kotúčov, zošitov, obalov tovarov a pod., kde nie je kladený dôraz na bielu farbu a produkty sa nepoužívajú na hygienické účely.

 

Uteráky vyrobené z buničiny (vlákien celulózy - drevnej hmoty) - na prvý pohľad sa zdá že je to menej ekologický spôsob, ale videl som viaceré papierenské výroby v Európe a môžem povedať, že tu sa oproti výrobe z recyklátu využije takmer celá surovina pri nižšej spotrebe vody a energie.

 

Produkty ako papierové uteráky na ruky a tvár alebo vreckovky, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť a absorbcia, by mali byť vyrobené z buničiny.

 

Výroba papiera

Čo sa týka získavania celulózových vlákien, všetci najväčší výrobcovia papiera získavajú surovinu z certifikovaných lesov pestovaných len na tento účel. Nie je to tak, že vyrúbu ľubovoľné stromy a vyrobia papier. Každý takýto les a jeho majiteľ musí mať certifikát spĺňajúci štandardy FSC (Rada pre hospodárenie v lesoch) a PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém).

 

Každý výrobca papiera z celulózy investuje každoročne do obnovy lesov, aby sa znova pokryli vyrúbané časti lesa. Spracovatelia celulózy sú pod neustálou kontrolou a každoročne investujú do ochrany životného prostredia – znižovanie CO2, spotreby vody a energie.


Výroba papiera zvyčajne vyžaduje obrovské množstvo vody. Zvýšená spotreba vody pri výrobe papiera z recyklátu je spôsobená komplikovanejším procesom výroby a jeho čistením na získanie materiálu na hygienické potreby.

 

 Fabriky dnes už využívajú uzatvorené okruhy vody, aby jej spotreba bola čo najnižšia. Spotreba vody pri výrobe sa za posledné roky znížila u moderných spoločností z 25 L na cca 7,5 L / kg vyrobeného papiera. Na výrobu elektrickej energie využívajú aj obnoviteľné zdroje s vysokou  účinnosťou a vyrábajú vlastnú elektrinu pomocou fotovoltaických, vodných a kogeneračných zariadení.

 

Konkrétny príklad:

Spotreba pri výrobe papiera

Výrobca papiera z recyklátu

Výrobca papiera z celulózy

m3 vody na tonu vyrobeného papiera

15

7,5

el. energie kWh na tonu vyrobeného papiera

1290

1080

plynu Nm3 na tonu vyrobeného papiera

225

200

 

Papier z celulózy sa vyrába z dlhých vlákien a tým získa svoju pevnosť aj za mokra. Preto pri utieraní sa vám nerozpadáva a spotrebujete menejpapiera ako z recyklovaných produktov. Tým sa zmenšuje aj množstvo odpadu.

Ako pri každom papierovom produkte aj tu je potrebné dať si pozor na kvalitu papiera. Na trhu sú recyklované, zmiešané a čisto buničinové papiere.

 

Pri porovnávaní papierových výrobkov si dajte pozor na:

-              návin v bm - ak vám potenciálny dodávateľ nechce povedať koľko m je v kotúči a koľko útržkov je v kartóne, nekupujte od neho

-              počet vrstiev - niekedy je 1 vrstva viac ako tri... (ak je hrubšia alebo vyrobená inou technológiou)

-              váhu - vyššia váha g/m2 neznamená lepší uterák – skúste si utrieť ruky kancelárskym papierom...

 

P.S.: Ako zistiť, či Vám vyhovuje daný produkt? Požiadajte dodávateľa o vzorku a vyskúšajte ho. Utrite si doň mokré ruky a zistíte, či nezapácha, aký je pevný a či vyhovuje vašim potrebám.

späť na zoznam