Spoľahlivé produkty a servis
               pre čistotu akejkoľvek prevádzky
www.lorika.sk

LORIKA na veľtrhu ELO SYS

Koncom mája sa naša spoločnosť zúčastnila 23. ročníka medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS, ktorý sa konal súbežne s MEDZINÁRODNÝM STROJÁRSKYM VEĽTRHOM v areáli Agrokomplex v Nitre.


V našom stánku sme vystavovali rôzne ESD produkty – pracovné stoličky, protiúnavové rohože, antistatické rukavice, osobné ochranné pracovné prostriedky a utierky využiteľné v rôznych oblastiach od elektropriemyslu po letectvo.


Získali sme veľa nových informácií a spoznali zaujímavých ľudí, s ktorými sme diskutovali na aktuálne témy. Najzaujímavejšími produktami pre návštevníkov sa stali pracovné ESD rukavice a ergonomická stolička Klimastar.


Súčasťou sprievodného programu boli prednášky na aktuálne témy v odbore, panelová diskusia a širšie koncipovaná konferencia pre elektrotechnikov ELECTRON 2017.späť na zoznam