Ako predchádzať chorobám z povolania spôsobeným dlhodobým sedením - LORIKA Slovakia s.r.o.

        Spoľahlivé produkty a servis
               pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Ako predchádzať chorobám z povolania spôsobeným dlhodobým sedením

Keďže v mnohých oblastiach prudko rastie význam uplatňovania ergonómie na pracoviskách chceme, aby ste boli vždy dostatočne informovaní. Vo februári sme začali spoluprácu s Doc. RNDr. Karolom Hatiarom, CSc., špičkovým odborníkom v oblasti ergonómie, aby ste u nás mali vždy istotu spokojnosti a spoľahlivosti.


Prispôsobením pracovného prostredia a pracovných prostriedkov potrebám zamestnanca môžete predchádzať rôznym zdravotným problémom, ktoré môžu viesť až k chorobám z povolania.


Zavedenie princípov ergonómie do pracovného procesu firmám prináša:

    zníženie práceneschopnosti a chorôb z povolania

    zvýšenie pracovného výkonu zamestnancov

    zníženie chybovitosti a zmätkovitosti

-     zlepšenie psychického stavu pracovníkov


Jedným zo základných predpokladov, ako sa vyhnúť nežiadúcim zdravotným rizikám pri dlhodobom sedení je dobrá pracovná stolička a jej správne nastavenie. Ak človek permanentne sedí, stolička je v trvalom kontakte s telom a má preto na jeho zdravie väčší vplyv ako ostatné vybavenie pracoviska.


Nastavte si správnu výšku sedadla


Výška sedadla je správne nastavená vtedy, keď je medzi stehnom a predkolením dodržaný pravý uhol (90°). Chodidlo je celou plochou na zemi, resp. je podopreté (POZOR - pri vyšších stoloch musia byť zabezpečené opierky na nohy tak, aby medzi stehnom a predkolením nevznikol ostrý uhol - menší ako 90°).

Ideálna vzdialenosť paže od tela je 0-20°. Nastavte si správnu výšku operadla


Operadlo je správne nastavené vtedy, keď podopiera driekovú časť chrbtice (aby bol dodržaný esovitý tvar chrbtice). Veľkosť operadla nie je dôležitá. 


Používajte celé sedadlo


Používaním celého sedadla zabezpečíte zároveň kontakt opierky s chrbticou. Šírka sedadla má byť 38 – 40 cm. Vzdialenosť jeho vrchnej časti od spodnej časti stola je ideálne 21 cm, najmenej však 11 cm.

Nastavte si správny sklon sedadla


Sklon sedadla sa dá nastaviť variabilne. Toto nastavenie je nezávisle na sklone opierky stoličky. Sedadlo má mať dĺžku maximálne 35 cm, aby jeho okraj netlačil na zadnú stranu stehna používateľa a do jeho podkolenia. Chodidlá sa musia počas sedenia dotýkať zeme celou plochou.


Praktizujte dynamické sedenie


Poloha sedenia by sa mala často meniť, pretože dlhodobé sedenie v jednej polohe nie je zdravé. Časté menenie polohy chápeme v zmysle mierneho náklonu vpred a vzad, tzv. predné a zadné sedenie (do 24°).


Aj keď je stolička nastavená správne, maximálna odporúčaná doba sedenia pri 8-hodinových zmenách je 160 minút. Následne by sme mali vstať a ponaťahovať svalstvo, dopriať si strečing minimálne 5 minút. 

Čím viac nastavení má stolička, tým ergonomickejšie sa dá nastaviť pre každého jedinca. Správne uspôsobená pracovná stolička:

-          spĺňa najvyššie nároky na hygienu – nepretržitá cirkulácia vzduchu vďaka perforácii,

-          poskytuje stabilitu v každej pracovnej polohe – využíva sa celá plocha sedadla a operadla

-          dá sa individuálne nastaviť pre každého jednotlivca a pre rôzne pracovné činnosti

-          podporuje priaznivé rozloženie tlaku a teploty – vďaka anatomickému tvaru


Stoličky od renomovanej nemeckej firmy WERKSITZ spĺňajú všetky spomínané kritériá. Okrem klasických stoličiek existujú aj špeciálne do vlhkého prostredia, stoličky s odvodom statickej elektriny, dokonca aj stoličky pre osoby s rôznym stupňom postihnutia (obezita, amputovaná noha, epilepsia...).


Ponúkame možnosť bezplatného testovania a osobnej návštevy nášho obchodného manažéra. Samozrejmosťou je kvalitný servis priamo u zákazníka, nemecká kvalita a 5-ročná záruka vzťahujúca sa na vybrané druhy stoličiek.


Ak chcete vedieť viac o ergonómií a pracovných stoličkách, navštívte našu stránku www.ergonom.sk.


Viac informácií o požiadavkách na miesto výkonu práce sa dočítate v Zbierke zákonov č. 542/2007.
Zdroj:

http://edi.fmph.uniba.sk/~winczer/SocialneAspekty/VavrekErgonomia.htm

 

späť na zoznam