Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Ako predchádzať chorobám z povolania spôsobeným dlhodobým státím

Ak pri práci dlhodobo stojíte alebo chodíte, vaše kĺby a kosti sú nadmerne namáhané. Prispôsobením pracovného prostredia a pracovných prostriedkov potrebám zamestnanca môžeme predchádzať rôznym zdravotným problémom, ktoré často vedú až k chorobám z povolania.

Našťastie, vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva sa myslelo aj na pracovné  prostredie a ustanovujú sa v nej podrobnosti o ochrane zdravia pri pracovnej záťaži. Podľa Zbierky zákonov č. 542/2007 musí byť miesto výkonu práce usporiadané tak, aby zodpovedalo telesným rozmerom a prirodzeným pohybom končatín zamestnancov a aby nedochádzalo k fyziologicky neprijateľným pracovným polohám.

Práca v stoji – výhody: