Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Projekt Čisté ruky pre školy

Hoci týmto suplujeme štát alebo mesto, nedá nám nepomôcť – a keď už, tak komu, keď nie deťom v školách,“ hovorí riaditeľ, konateľ firmy Lorika Slovakia Ing. Miroslav Franko. Ide o komentár k projektu ČISTÉ RUKY vďaka ktorému Lorika Slovakia začala už pred tromi rokmi pomáhať základným školám v Martine bezplatnou dodávkou zaradení a náplní pre osobnú hygienu. „Začali sme v ZŠ na Gorkého ul. na Podháji, ZŠ na Ul. J. Kronera na Ľadovni a ZŠ Priehradná ul. v Priekope,“ dodáva M. Franko.

Dodali sme im zariadenia - dávkovače mydla a sušiče rúk, a náplne – tekuté mydlo a toaletný papier. To bola jednorazová investícia okolo 2100 eur a potom na spotrebný materiál pre tie 3 školy po cca 2100 eur ročne. Sme martinská firma, zaoberáme sa 22 rokov hygienou, takže chceme aj touto formou aspoň trochu prispieť k podpore prevencie a k formovaniu hygienických návykov u detí,” hovorí Franko.

Riaditeľ ZŠ Gorkého Mgr. Ján Šamaj dodáva: „Nazvali sme to pred tými tromi rokmi PROJEKT ČISTÉ RUKY. Začali sme s tým v roku 2014 kvôli športovým (hokejovým) triedam, ale napokon sa to podarilo vyriešiť pre všetky deti. Všetky toalety pre deti sú vybavené zásobníkmi na toaletný papier a na mydlo a el. sušičmi rúk. Je to pekná a osožná investícia do prevencie a hygieny a sme LORIKE vďační za túto pomoc. A nie je to vôbec bežné, aby firma takouto materiálnou formou pomáhala škole.

Autor, foto: (bk)

Zdroj:

https://www.mestskenoviny.sk/download/0118.pdf

 

späť na zoznam