Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

V Bruseli spustili hlasovanie o zrušení striedania letného a zimného času

Ak by ste sa chceli do zapojiť do hlasovania o zmene času, môžete tak urobiť v tomto formulári. Jazyk si môžete nastaviť na pravom paneli.

Čo to má spoločné s nami?

Práve v období bezprostredne po zmene času pribúda zranení na pracovisku či rôznych zdravotných problémov a produktivita práce klesá.

Pracovným zraneniam a rôznym zdravotným problémom môžete predchádzať aj používaním správnych ergonomických pracovných pomôcok. Ak v práci celý deň sedíte alebo stojíte, práve vhodne zvolená pracovná stolička alebo protiúnavová pracovná rohož vám môže pomôcť prekonať telesný stres a únavu.

Viac informácií o pracovných stoličkách a rohožiach nájdete na www.ergonom.sk

V prípade záujmu o bližšie informácie a bezplatné testovanie na vašom pracovisku vás osobne navštívi náš obchodný manažér.

 

 Zdroj:

https://science.hnonline.sk/biologia-a-chemia/1706072-riziko-infarktov-i-depresie-zmena-casu-skodi

 

 

späť na zoznam