Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Z akých materiálov sú vyrábané papierové uteráky a toaletný papier?

Celulóza/buničina vs. recyklát

Ako pri každom papierovom produkte aj tu je potrebné dať si pozor na kvalitu papiera. Na trhu sú recyklované, zmiešané a čisto buničinové papiere.

Uteráky vyrobené z recyklovaného papiera sú zo starých novín a pod. Pri tejto výrobe sa musí použiť o 50% viac surovín. Zvyšok sa musí likvidovať, čo je veľmi environmentálne zaťažujúce. Navyše, keď potrebujete biely papier, je nutné ho bieliť, čo znova zvyšuje záťaž pre životné prostredie. Sú síce najlacnejšie, ale pri ich výrobe sa používa rôzna chémia a pri styku s vodou môžu zapáchať a rozpadať sa. Jednou z alternatív sú produkty vyrobené zo zmesi recyklátu a buničiny.

Výroba papiera z recyklátu /papierového odpadu/ je preto výhodná napr. pri výrobe kartónov  a pod., kde nie je kladený dôraz na bielu farbu a produkty neprichádzajú do styku s pokožkou.

Uteráky z buničinyvyrobené z celulózy /drevnej hmoty/. Na prvý pohľad sa zdá že je to menej ekologický spôsob, ale videl som viaceré papierenské výroby v Európe a môžem povedať, že tu sa oproti výrobe z recyklátu využije takmer celá surovina.

V neposlednej rade firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou papiera z buničiny, investujú nemálo prostriedkov na výsadbu nových stromčekov a nakupujú drevnú hmotu len od certifikovaných dodávateľov.

Na záver ešte pár poznámok.

Pri porovnávaní papierových výrobkov si dajte pozor na:

        -        návin v bm - ak vám potenciálny dodávateľ nechce povedať koľko                 metrov je v kotúči alebo koľko útržkov je v kartóne, nekupujte od neho

        -        počet vrstiev - niekedy je 1 vrstva viac ako tri...

        -        váhu - vyššia v váha g/m2 neznamená lepší uterák – skúste si utrieť ruky                  kancelárskym papierom...

späť na zoznam