Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Porovnanie sušičov s papierovými uterákmi

Niekoľko dát nutných k porovnaniu ceny jedného utretia, resp. osušenia rúk.

SUŠIČE RÚK – údaje, ktoré je potrebné poznať:

            -        Elektrický príkon sušiča v kWh

            -        Vstupné náklady na kúpu sušičov, resp. úpravu na vyvedenie 230 v káblov

            -        Počet sušičov

            -        Cena elektrickej energie v €/kWh

            -        Čas jedného sušenia v sekundách

            -        Počet zamestnancov/návštevníkov priestorov

            -        Počet pracovných dní v roku

            -        Počet sušení/deň

Následne môžete spočítať ročný náklad na sušenie rúk a nutné vstupné náklady na kúpu a inštaláciu sušičov a z toho dostanete cenu €/sušenie.

PAPIEROVÉ UTERÁKY – údaje, ktoré je potrebné poznať:

            -        Cena papierového uteráka v €/kus

            -        Počet uterákov na jedno utretie

            -        Počet zamestnancov

            -        Počet pracovných dní v roku

            -        Počet utretí/deň

Až potom môžete spočítať ročný náklad na utretie rúk spolu s likvidáciou odpadu, vrecami a z toho dostanete cenu € / utretie.

Rozdiely pri používaní:

 

Papierové uteráky

sušiče

Hygiena

vysoká

nízka

Odpad

Áno

nie je

Hlučnosť dB

0

Cca 70 dB

Čakacie doby pri zásobníkoch/sušičoch

5 s

10-20 s

Nutné el. pripojenie a spotreba el.

nie

áno

Vstupné náklady

nízke

Vysoké

späť na zoznam