Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Ako porovnávať ponuky – papierové uteráky, toaletný papier, mydlo

Naším prvým blogom zahajujeme sériu článkov, ktoré by mali pomôcť užívateľom, nákupcom, či konečným  spotrebiteľom objektívnejšie porovnávať ponuky a  rozhodnúť sa správne.

Vždy porovnávaj porovnateľné alebo nikdy never.

Zákazníci hľadajú to najvhodnejšie riešenie pri najlepšom pomere kvalita a cena. Ich cieľom je, aby pri dostatočnej kvalite, boli ich náklady čo najnižšie. Nanešťastie si to ale mnohí mýlia s výberom najlacnejšej ponuky. Pri unáhlenom výbere najlacnejšej ponuky však opomínajú porovnať dosiahnuté náklady s ich plánovanými. Ak ich porovnajú, možno zistia, že ich rozhodnutie nebolo najšťastnejšie. Avšak nie je ľahké si priznať chybu či už pred svojimi kolegami, šéfom, či iným dodávateľom.

Odporúčame vždy prehodnotiť vstupné ceny produktov a náklady

Pri výbere produktu, je potrebné rozlišovať nielen pomer kvalita a cena ale nemožno zabúdať prepočítať túto cenu na mernú jednotku. Nemožno sa uspokojiť len s faktom, že kartón či kotúč je najlacnejší. Treba brať do úvahy koľko uterákov je v kartóne, aký je návin na kotúči, rozmery utierky, jej iné kvantitatívne a kvalitatívne parametre.

Preto odporúčame nasledovný prepočet na jednotku:

    -  skladané papierové uteráky a skladaný toaletný papier - €/útržok

    - papierové uteráky a toaletný papier v kotúči - €/bm

    - utierky v kotúči alebo skladané - €/m2

Samozrejme pri porovnaní rovnakej kvality /celulóza vs. celulóza, buničina vs. buničina a pod.

A na záver konečné porovnanie takto  prepočítaných jednotiek. Tiež odporúčame dávať si  pozor na váhu a na počet vrstiev.

Čo sa týka mydla, resp. mydlovej peny, je ich podiel na celkových nákladoch  minimálny. V tomto prípade stačí  spotrebiteľovi  porovnanie cien €/ (objem), napr. L. Tomuto  sa budeme podrobnejšie venovať v niektorom z nasledujúcich článkov.

Ak nejaký dodávateľ zámerne neuvedie, či nechce priznať počet útržkov v kartóne, v kotúči, či veľkosť útržku, tak si je asi vedomý, že nie je konkurencieschopný práve pri neraz z nevedomosti prehliadanej avšak veľmi významnej informácii, ktorou je spomínaný prepočet na jednotku.

Je vhodné si tiež dávať pozor na neúmerne veľké rozmery, počty, náviny. Niektorí dodávatelia sa spoliehajú na to,  že zákazníci nebudú počítať útržky v kartóne alebo odvíjať kotúč aby zistili skutočný rozmer. Ak to nie je napísané na obale, odporúčam sa osobne presvedčiť o počte útržkov, návine...

Čo sa týka toaletného papiera, je vhodné brať do úvahy dĺžku návinu a nie počet útržkov, nakoľko dĺžka samotného  útržku sa môže pohybovať v rozmedzí, od 5 do 20cm!

Často sa stáva, že na toaletných papieroch je zadaný návin s toleranciou +/-. Zo skúsenosti môžem potvrdiť, že prevažná väčšina sa pohybuje na dolnej hranici tolerancie. Ak  je výrobcom napr. uvedené  návin 30m +/-10%, je veľmi pravdepodobne navinutých 30m-10%, t. j. 27m.

Takisto sa niektorí dodávatelia snažia zmiasť zákazníka zavádzajúcim názvom produktu, napr. TOP 400 / čo evokuje, že v kotúči je 400 útržkov, ale nie je a pod.

Mnohí zákazníci nečítajú zmluvy a potom hľadajú riešenia, ako vypovedať zmluvu bez pokuty. Treba si dávať pozor na pokuty pri predčasnom ukončení zmluvy ako i na výpovedné lehoty. Aj v tomto prípade platí, že ak je niečo zadarmo, hodnota toho je premietnutá do cien ostatných produktov, najčastejšie spotrebných náplní.

Pozor na nájom za dávkovače, zásobníky. Pri pravidelných rozvozoch treba byť obozretný na ceny produktov, ak si chcete objednať niečo mimo rozvozových plánov.

Ak Vám niekto povie, že vie koľko budete mesačne platiť za hygienické potreby/mydlotoal.papier, uteráky a iné,  neverte mu. Sú to len orientačné čísla, ktoré sa menia od firmy k firme  a sú závislé od pomeru mužov a žien, výroby vs. administratíva, počtu smien resp. prac. doby..../

Svoje náklady znížte zmenou systému, nie znížením kvality. Škoľte svojich zákazníkov, aby nenaleteli.

späť na zoznam