Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

Nemocničné infekcie v nemocniciach Svet zdravia sa znížili o takmer štvrtinu

Stratégie prevencie nozokomiálnych nákaz (infekcie, ktorými sa pacient nakazí počas pobytu v zdravotníckom zariadení) a využívania antibiotík priniesli povzbudzujúce výsledky. Za dva roky sa podarilo znížiť nemocničné infekcie v nemocniciach Svet zdravia o takmer 23 %. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu infekcií (ECDC) je 30 % nozokomiálnych nákaz preventabilných (dá sa im predchádzať), z nich dve tretiny súvisia s nedostatočnou hygienou rúk.


Nepriaznivý vplyv na vznik nozokomiálnych nákaz má aj prehlbujúca sa mikrobiálna rezistencia, ktorá súvisí s vysokou spotrebou antibiotík. Svet zdravia preto pred dvomi rokmi prijal aj antibiotickú stratégiu s cieľom obmedziť spotrebu antibiotík a zabezpečiť ich racionálne využívanie.